Tshundu Gyeltshen

gonpa
Designation
Tshogpa (Gonpa Chiwog)